Sự phát triển của răng ở trẻ nhỏ.

Các loại răng:

                                                   Ảnh minh họa. Nguồn internet
  • Răng cửa – răng cửa nằm ở hàm trên và hàm dưới. Mỗi răng cửa có một lưỡi cắt mỏng. Răng cửa hàm trên và hàm dưới hợp lại với nhau giống như một chiếc kéo để cắt thức ăn.
  • Răng nanh – răng nhọn ở cả hai bên của răng cửa ở hàm trên và hàm dưới; dùng để xé thức ăn.
  • Răng hàm nhỏ – có bề mặt phẳng để nghiền thức ăn.
  • Răng hàm lớn – loại này lớn hơn răng tiền hàm về phía sau miệng, với bề mặt phẳng, rộng để nghiền thức ăn.